საჩუქარი

აჩუქეთ სიხარული სხვას, ჩაიფიქრეთ სურვილი და გამოაქვეყნეთ, აუსრულეთ ერთმანეთს სურვილები. ერთად ყველაფერი შესაძლებელია, ვაკეთოთ კეთილი საქმე, ვაჩუქოთ ერთმანეთს:

სიხარული, ბედნიერება, პოზიტივი, იმედი, სტიმული…